top of page

Tietosuojaseloste

Helmi Vita Oy:n (y-tunnus 3240933-7) rekisteri ja tietosuojaseloste.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Helmi Vita Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 08.04.2022

 

1. Rekisterinpitäjä

Helmi Vita Oy
Y-tunnus: 3240933-7
PL 14, 50101 Mikkeli

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lauri Parkkinen
0449898482

3. Rekisterin nimi

Helmi Vita Oy asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on näihin liittyvä asiakas- tai työnhakijasuhde, asiakkaan tai hakijakandidaatin suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Helmi Vita Oy:n keräämät tiedot ovat lainmukaisia ja vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.


Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteiden ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilöryhmät

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

a) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen henkilön perustiedot, kuten sukupuoli, syntymäaika, nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten ajanvaraustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot kuten ostohistoria, tilaus-, toimitus- ja maksutiedot sekä asiakaspalvelutapahtumien tiedot.

Tietoja säilytetään lain sallimissa määräajoissa. Koko asiakassuhteen ajan, ja enintään 10 vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta itseltään, esimerkiksi www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojanne käytetään vain ja ainoastaan asiakassuhteen ylläpitoon ja markkinointiin, niitä ei luovuteta kenellekkään muille osapuolille esim. yhteistyökumppaneille ellei siihen ole asianmukaista syytä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, kirjallinen pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle postitse osoitteeseen Helmi Vita Oy, PL 14, 50101 Mikkeli.
Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Kirjallinen pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle osoitteeseen Helmi Vita Oy, PL 14, 50101 Mikkeli. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Evästeet

 

Miten käytämme evästeitä

Käytämme evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijätiedot on anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja sivuille palaavien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle esim. myymään tiedot markkinointitarkoituksiin.

Kolmannen osapuolen evästeet

On huomattava, että kolmansien osapuolten palvelut, jotka käyttävät evästeitä tai muita seurantakohteita palveluidemme kautta, voivat olla omia tietoja tietojen keräämisestä ja tallentamisesta. Näiden käytäntöjen valvonta ei kuulu tämän käytännön piiriin, emmekä käytä mitään kontrollia näihin käytäntöihin.


Näiden evästeiden käyttöä säännellään saman kolmannen osapuolen laatimien sääntöjen mukaisesti. Siksi pyydämme teitä ottamaan huomioon tietosuojaa koskevat tiedot ja tiedot siitä, miten verkkosivuilla julkaistuja evästeitä voidaan hallita tai poistaa käytöstä:


Wix-tietosuoja ja evästeet: https://www.wix.com/about/privacy
Google tietosuoja ja evästeet: https://policies.google.com/privacy?hl=fi
Google Analytics tietosuoja ja evästeet https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

Kuinka voin hallita evästeitä?

Voit estää evästeiden rekisteröinnin määrittämällä selaimesi evästeiden poistamiseksi käytöstä.

Seuraavassa ovat tärkeimmät selaimet:


Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en//
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Safari: https://support.apple.com/fi/HT201265

Muista, että evästeiden poistaminen ja estäminen vaikuttavat käyttäjän käyttökokemukseen, sillä osa sivuston osista ei enää toimi.

bottom of page